ERAF

Ieguldījums Tavā Nākotnē

30.04.2019.

SIA “Pavasars Wood Constructions” uzsāk īstenot pētniecības projektu “Koka apšuvuma materiālu aizsargājoši dekoratīvā termomehāniskā apstrāde”. SIA “Pavasars Wood Constructions” ir sadarbības partneris SIA “Meža nozares kompetences centrs” projekta Nr. 1.2.1.1/18/A/004 “Meža nozares kompetences centrs” īstenošanā saskaņā ar 17.04.2019. līgumu Nr. 1.2.1.1/18/A/004. SIA “Pavasars Wood Constructions” pētījuma mērķi ir izstrādāt tehnoloģiju, kurā termiskā apstrāde ir kombinēta ar mehānisko, iegūstot principiāli atšķirīgu koksnes struktūru, kā arī izpētīt iegūto virsmu noturību dažādos izmantošanas apstākļos.

30.06.2019.

Pirmajā projekta Nr. 1.2.1.1/18/A/004 īstenošanas ceturksnī ir veikta situācijas izpēte, uzdevumu sagatavošana pētniecībai, kā arī materiālu un pakalpojumu iegāde, kas nepieciešama projekta uzsākšanai.

30.09.2019.

Otrajā projekta Nr. 1.2.1.1/18/A/004 īstenošanas ceturksnī ir turpinājusies situācijas izpēte, uzdevumu sagatavošana pētniecībai – pirms tiek piesaistīts zinātniskais personāls, uzņēmuma iekšienē ir veikta priekšizpēte (t.sk. koksnes sugas izpēte, termomehāniskās  aizsardzības izpēte, kā tehnoloģiju padarīt industriāli ieviešamu), lai pētniecības uzdevums un iepirkuma specifikācija ir iespējami precīzāka. Tāpat ir turpinājusies arī materiālu un pakalpojumu iegāde, kas nepieciešama gan priekšizpētei, gan pētniecībai.

31.12.2019.

Trešajā projekta Nr. 1.2.1.1/18/A/004 īstenošanas ceturksnī ir veikta publiska iepirkuma procedūra par koksnes virsmas termomehāniskās aizsardzības īpašību izpēti un tehnoloģisko risinājumu izstrādi.
Ir turpinājusies arī materiālu un pakalpojumu iegāde, kas nepieciešama pētniecībai.

31.03.2020.

Ceturtajā projekta Nr. 1.2.1.1/18/A/004 īstenošanas ceturksnī ir noslēgts līgums par koksnes virsmas termomehāniskās aizsardzības īpašību izpēti un tehnoloģisko risinājumu izstrādi ar SIA “Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts”, kura ietvaros ir veikti apdedzinātas koksnes tehnoloģiju pētījumi, kā arī ir uzsākta koksnes virsmas termomehāniskās apstrādes tehnoloģijas prototipa izstrāde.

30.06.2020.

Piektajā projekta Nr. 1.2.1.1/18/A/004 īstenošanas ceturksnī sadarbībā ar SIA “Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts” turpinājās līgumpētījuma “Koksnes virsmas termomehāniskās aizsardzības īpašību izpēte un tehnoloģisko risinājumu izstrāde” veikšana.

30.09.2020.

Sestajā projekta Nr. 1.2.1.1/18/A/004 īstenošanas ceturksnī sadarbībā ar SIA “Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts” turpinājās līgumpētījuma “Koksnes virsmas termomehāniskās aizsardzības īpašību izpēte un tehnoloģisko risinājumu izstrāde” veikšana. Ir pabeigti vairāk kā 90% ārpakalpojuma ietvaros veicamo aktivitāšu.